Pressrelease Aschanska villan

Aschanska villan ritades av Ragnar Östberg och byggdes 1906 som bostad för överste Wilhelm Aschan, som var chef för Norrlands Dragonregementet som 1901 lokaliserats till Umeå.
Villan är byggd i trä med naturstenssockel med med samma storslagna stil som Scharinska villan, med bågformigt utskjutande fönster. Ursprungligen var de spröjsade i små rutor. Stilen är nationalromantisk och dess brutna tak ses som stilbildande för byggnader i centrala Umeå. Den förklarades 1980 som byggnadsminne.
Aschanska villan ligger vid Strandgatan längs Umeälven mitt i Umeå centrum. Under lång tid innehades huset av Umeå Fabriks- och Hantverksförening, varför det även kallas Hantverkshuset. Numera inhyser villan bland annat kontorslokaler och en restaurang.
EM&I-koncernen har för avsikt att förädla fastigheten för egna framtida behov.
 
 
Umeå 2014-01-07
För ytterligare information, kontakta:
Gunnar Ekström, VD, Ekström Management and Investment AB, tel. 070-5738490
Niklas Linrin VD, NNJ Holding AB, tel. 070-3716620
 

Ekström Management and Investment investerar i tillväxtbolag med en hög avkastningspotential, tar gärna en stor ägarandel och använder sin kompetens att utveckla företagens lönsamhet i tillväxtfaser. Under åren har bolaget investerat i båda nya och etablerade branscher, t.ex. finans, administration, omsorg, telekommunikation, industri, bygg- och fastigheter, media, m.fl.

NNJ Fastigheter har specialiserat sig på förtätningar och bostadsrätts projekt, vi projekterar, utvecklar och uppför fastigheter i Centrala Umeå för att i första hand tillföra bostadslägenheter och i andra hand lokaler för handel och kontor.