Skip to content
Pressrelease EM&I AB – NNJ Holding AB

Ekström Management and Investment AB, har genom sitt dotterbolag Ekström Fastigheter AB förvärvat majoriteten i den nybildade koncernen NNJ Holding AB med helägda dotterbolagen NNJ Fastigheter AB, Falken Invest AB, samt dotter/dotterbolagen NNJ Förvaltning AB, Falken Holding AB.
 
EM&I tar med detta ett steg in i fastighetsmarknaden i Umeå. Den nya koncernen består dels av förvaltning av fastigheter samt entreprenader av fastighetsprojekt genom nybyggnation av i första hand bostadsfastigheter.
Tidigare ägare till bolagen har varit Niklas Linrin och Nicklas Bjurman, som drivit verksamheten under ett antal år och som nu blir delägare i gruppen och kommer att svara för den operativa ledningen.
Med detta förvärv, kompletterar EM&I med ytterligare ett ben i sina verksamhetsområden.
”Vi är mycket glada över att få in EM&I som ägare för att kunna ta nästa steg med att bygga större projekt och enheter säger Niklas Linrin VD för NNJ Holding .”Vi ser en mängd möjligheter att skapa betydande affärer genom att kombinera våra erfarenheter som företagare på entreprenad och den finansiella sidan och därigenom att kunna fortsätta vår satsning på byggande av bostäder i Umeå.”
NNJ Holding AB är nu dotterbolag till Ekström Fastigheter AB.
 
För ytterligare information, kontakta:
Gunnar Ekström, VD, Ekström Management and Investment AB, tel. 070-5738490
Niklas Linrin VD, NNJ Holding AB, tel. 070-3716620
 
Ekström Management and Investment investerar i tillväxtbolag med en hög avkastningspotential, tar gärna en stor ägarandel och använder sin kompetens att utveckla företagens lönsamhet i tillväxtfaser. Under åren har bolaget investerat i båda nya och etablerade branscher, t.ex. finans, administration, omsorg, telekommunikation, industri, bygg- och fastigheter, media, m.fl.
NNJ Fastigheter har specialiserat sig på förtätningar och bostadsrätts projekt, vi projekterar, utvecklar och uppför fastigheter i Centrala Umeå för att i första hand tillföra bostadslägenheter och i andra hand lokaler för handel och kontor.